آغاز سن کارهای صوتی

اکثر صاحب نظران و متخصصین صوت شناسی بر این باورند که کارهای تخصصی بر روی صدا از سن 20 سالگی باید آغاز شود زیرا تا این سن کلیه تغییرات ناشی از دوران بلوغ به اتمام رسیده است.


تعداد بازدید: 44