آموزش تخصصی قرآن کریم – استاد موسوی بلده

تلاوت اول آیات 1 تا 6 سوره مبارکه احزاب

*توجه داشته باشید قلقله حرف (ق) فراموش نشود و بویی از فتحه بدهد.

* حرف (ع) نباید با شدت تلفظ شود و تفخیم داشته باشد.

*هنگامی که سرعت تلاوت شما تند است، نمی توانید یکدفعه آن را کند و ابطاء کنید البته اگر به تدریج این کار صورت بگیرد بهتر است ولی روی هم رفته این کار صحیح نیست، ولی اگر از سرعت کند به تند بروید اشکالی ندارد، توجه داشت باشید کند شدن فقط در هنگام فرود است.

*خوب نیست در تلاوت همه نغمه ها را بالا بخوانیم که هم شنونده را اذیت می کند و هم ما را از ریتم خواندن خارج می کند.

* مد منفصل را نباید به اندازه طول بکشیم و از مدها باید به عنوان فرصت های مناسب لحنی استفاده کنیم.

*تحریر زدن باید به عنوان یک طرح لحنی به کار برده شود و از تحریرهای زیاد و بیجا بپرهیزید.

* * *

 تلاوت دوم آیات 7 تا 15سوره مبارکه احزاب

*در آیه 8 :در عبارت (عَنْ صِدْقِهِم) حرف (نْ) نزد حرف (ص)اخفاء می شود و باید به اندازه دو حرکت کشیده شود.

* همزه ها باید محکم خوانده شوند و مانند میخ های قرآن هستند.

در تلاوت، حروف باید واضح شنیده شوند و به گونه ای نباشد که احساس شود حروف در هم ادغام شده اند.

 *در آیه 10 : کلمه (الظُنُْونَاْ) در هنگام وصل به کلمه بعد با فتحه خوانده می شود و در هنگام وقف حرف مفتوح آخر کلمه به الف تبدیل می شود.

*یاد آوری  استثناء وقف اسکان : در 7 کلمه أَنَاْ – لَکِنَّاْ – سَلاسِلَا – اَلسَّبِیلَاْ –  قَوَارِیرَاْ – اَلرَسُولَاْ – الظُنُْونَاْ در هنگام وقف، حرف مفتوح آخر کلمه به جای آنکه ساکن شود به الف تبدیل می شود و وقف ابدال صورت می گیرد.

* قاری قرآن باید قواعد قرآن را به خوبی بلد باشد و وابسته به رسم الخط و کتابت قرآن نباشد، چون بعضی از روشهای کتابت صحیح نیست، به این صورت که بعضی از کتابت ها مانند عثمان طه خیلی علائم دارند و بعضی از کتابت ها هم علامت ساکن را ندارند که آنها هم مناسب نیستند در نتیجه رسم الخطی مناسب است که اعراب گذاریهای اصلی یعنی –َ –ِ –ُ –َا –ِی –ُو –ً –ٍ –ٌ –ْ –ّ  را بر روی حروف رعایت کرده باشد.

*مفهوم آیه 10 : احزاب یعنی همه قبایل کفر و شرک، در جنگ احزاب وقتی همه حمله ور شدند و به تعبیر قرآن زمانی که از بالا و پایین به شما حمله شد، چشم ها به گونه ای شد که انگار از حدقه بیرون زده شده و به سفیدی رسیده ،‌ قلب ها انگار به حنجره رسیده بود، (انگار که جان به لب رسیده باشد) در آن زمان گمانهای مختلفی به وعده خداوند بردید.

*می توانیم اینجا اشاره ای به این نکته هم داشته باشیم که عبارت (بَلَغَتِ القُلُوبِ الحَنَاجِرَ) مانند زمانی است که کسی ترسیده باشد و در حالی که تپش قلب دارد شروع به صحبت کردن کند، که این امر در کلام او کاملاً اثر می گذارد مانند قاریانی که با ترس تلاوت می کنند و اضطراب آنها در صدای آنها مشخص است.

***

تلاوت سوم آیات 19 تا 27 سوره مبارکه احزاب

*در قرائت هر گاه که احساس کردید نکته ای را نادیده گرفته اید حتماً برگردید و آن را اصلاح کنید و اجازه ندهید که حنجره شما به بعضی از اشکالات عادت کند.

* قاری قرآن باید لحنش را بین کلمات قرآن تقسیم کند یعنی پخش و تقسیم مناسب لحن بین حجم کلمات

***

تلاوت چهارم آیات 4 تا 11 سوره ق و سوره ضحی

*مفهوم آیه 10 سوره ضحی : سائل هر کسی است که هر چیزی بخواهد، خداوند در این آیه به پیامبر می فرماید سائل را رد نکن، پس چه خوب است خواسته هایمان را از پیامبر بخواهیم و مطمئن باشیم که ایشان خواسته ما را رد نمی کند و به خدا می رساند.

***

تلاوت پنجم آیات 16 تا 27 سوره مبارکه مریم

*این آیه اشاره به معجزه و اراده خداوند در تولید نسل انسانها دارد که حتماً نباید عاملهای جنسی زن و مرد با هم  تلفیق شوند و خداوند می تواند یک زن را بدون سلول مردی باردار کند.

***

درس تجوید

مروری بر درس گذشته

*وقف الحاق : زمانی که ما در هنگام وقف حرفی را به کلمات دیگر اضافه کنیم وقف الحاق دصورت گرفته که عمدتاً مربوط به هاء سکت می باشد.

*وقف روم: روم یعنی قصد، نیت، عزم

ما در وقف روم قصد می کنیم که حرکت حرف آخر را به گوش شنونده برسانیم به این صورت که یک سوم حرکت را می آوریم، این وقف به فتحه تعلق نمی گیرد یعنی بر روی حروف مفتوح نمی توانیم وقف روم انجام دهیم، وقف رَوم از نوع وقف های متروک است که کمتر مورد استفاده قرار می گیرند چون ممکن است،

*کاربرد وقف رَوم : در هنگام وقف بر روی بعضی از کلمات، ممکن است شنونده متوجه مفهوم آن کلمه نشود و اشتباه برداشت  کند یا دچار شبه شود که بهتر است در این موارد از وقف رَوم استفاده کنیم.

مانند : (مِنْ قَبْلُ) یعنی قبلاً و (مِنْ قَبْلِ) یعنی قبل از اینکه ، که در (مِنْ قَبْلُ)  شاید بشود وقف کرد ولی در (مِنْ قَبْلِ) جایز نیست وقف کنیم و اگر وقف کنیم وقف اضطرار است یا مثلاً در کلماتی که در آخر آنها حرف (ی) حذف شده و کسره گرفته اند خوب است وقف رَوم انجام دهیم یعنی یک سوم حرکت را بیاوریم تا شنونده متوجه معنای کلمه بشود.

***

تلاوت ششم آیات 28 تا 34 سوره احزاب

*خداوند در این آیات بااشاره به زنان پیامبر می فرماید : با پیامبر بسازید، قدر سختی زندگی با پیامبر را بدانید و او را اذیت نکنید و اگر نمی توانید با او زندگی کنید و فهم درک او را ندارید به پیامبر بگویید که او با خوبی و خوشی شما را رها می کند تا بروید اما اگر واقعا تحمل کنید، خداوند به شما پاداش عظیم می دهد و نکته دیگر در آیه 30  است که خدا می فرماید ای زنان پیغمبر اگر خلاف کنید، شما را دو بار عذاب می دهم و اگر کار خوب انجام دهید مانند زنان معمولی، به شما دو برابر پاداش می د هم زیرا شما وابسته به یک ارزش هستید و الگو محسوب می شوید.

*نتیجه می گیریم کسانی که در یک جامعه به عنوان یک ارزش و الگو محسوب می شوند مانند مربیان قرآن، باید بیشتر به کارهای خود توجه کنند که پاداش کار خوب آنان دو برابر و عذاب کار اشتباهشان دو برابر می شود.


تعداد بازدید: 681