آموزش نغمات تلاوت باید در حین تقلید باشد

آموزش نغمات تلاوت باید در حین تقلید باشد. اینکار باعث ارائه مصادیق لحنی و نمونه های مختلف در تلاوت می شود. همچنین اینکار باعث می شود تا مقلد هیچوقت نغمه معرفی شده را فراموش ننماید.

 


تعداد بازدید: 366