اجرای مقام حسینی

یکی از نغماتی که در ردیف لحنی تلاوت بسیاری از قراء مورد استفاده قرار گرفته است، مقام حسین می باشد. مقام حسینی با نام طاهرراست نیز شناخته می شود. این مقام یکی از مقامات مرکب مقام راست بوده و از اتصال دو جنس راست و بیات تشکیل یافته است. در این بخش دو قطعه از اجرای مقام حسینی با صدای خودم تقدیم عزیزان می گردد/موفق باشید.

 

اجرای مقام حسینی 1

اجرای مقام حسینی 2


تعداد بازدید: 406