احترام به تفکر مخاطب به‌جای نفرین دانش

  • گاهی شما عاشق موضوعی هستید ولی این موضوع در نگاه مخاطب شما بی‌فایده و مزخرف است!
  • گاهی در نگاه شما مطلبی بسیار ساده است ولی در نگاه مخاطب بسیار سخت است!

به این حالت‌ها نفرین دانش می‌گویند.

نفرین دانش زمانی به وجود می‌آید که برداشت شما از موضوع با برداشت مخاطب شما از موضوع اختلاف فاحشی دارد.

این اختلاف‌نظر در شروع هر مطلبی طبیعی است مهم این است که مدرس از این اختلاف‌نظر آگاه باشد. نفرین دانش یعنی اینکه مدرس این اختلاف‌نظر عمیق را درک نمی‌کند.

چگونه باید از نفرین دانش خلاص شویم؟

کافی است خودمان را جای مخاطب بگذاریم و سؤال‌های زیر را از خودمان بپرسیم:

  • این مطلب نیاز به چه پیش‌نیازهایی دارد؟
  • آیا مخاطب من آماده این مبحث هست؟
  • گفتن این مطلب چقدر ضروری است؟

بعدازاینکه پاسخ‌هایی مناسب برای این سؤالات پیدا کردیم می‌توانیم تدریس خودمان را شروع کنیم. معمولاً اساتیدی که معلومات بالا دارند دچار این مشکل می‌شوند پیشنهاد می‌کنم مقاله شش اشتباه که مدرسان با معلومات بالا انجام می‌دهند را مطالعه کنید.

در روش تدریس  احترام به تفکر مخاطب به‌جای نفرین دانش؛ شما باید با عینک مخاطب به دنیا نگاه کنیم. 

اگر روش تدریس ما سازنده گرایی باشد کمتر دچار نفرین دانش می شویم.

محمد حافظی نژاد


تعداد بازدید: 131