ارزش موسیقایی اصوات و آواها

اجرای تحریر و ویبره، ارزش موسیقایی اصوات و آواها را دوچندان می کند و جنبه هنرمندانه به آن می بخشد.


تعداد بازدید: 118