از موارد اسلوب ترتیل

از موارد اسلوب ترتیل، توجه به دانگ صدا در شروع و اوج تلاوت است.


تعداد بازدید: 109