از نشانه های صدای سالم

از نشانه های صدای سالم این است که قاری توانایی تلفظ تحریرها در طبقات مختلف صوتی و به همراه کم کردن ولوم صدا را دارد.


تعداد بازدید: 447