استاندارد بودن بیان لحن

بیان لحن زمانی استاندارد است که الزامات لفظی با الزامات هنری و موسیقایی همگونی داشته باشد.


تعداد بازدید: 80