التهاب، مصداق عامل منفی در طابع صوت

وجود التهابات در صدا باعث ایجاد خلل در طابع صدا خواهد شد. طبیعت صدا نباید تحت تغییر قرار گیرد.


تعداد بازدید: 557