انواع تکلف

تکلف به معنی زحمت انداختن می باشد. تکلف در تلاوت در قسمت های مختلف مطرح است:

در صوت: تأکید بر قسمتهایی که موجب فشار بر صدا و … می گردد.

در تنغیم و اداء: اصرار بر اجرای بعضی از کارهای تنغیمی خارج از توان

در تجوید: اغراق در تلفظ حروف، اجرای نبرات اضافه، شدت دادن به صدا در تلفظ، نقر یا فشار در تلفظ حروف و …

در ترتیل: اینکه قاری تلاش کند حتماً نفس خود را به قسمتی خاص برساند.

 


تعداد بازدید: 57