اهمیت حفظ فاصله با میکروفون

حفظ فاصله با میکروفون و فاصله دادن دهان با میکروفون در حین تلاوت به دو دلیل لازم است:

الف): شنیدن صدای طبیعی خود و عدم حجم دادن به صدا

ب): عدم ایجاد شدت و طنین کاذب


تعداد بازدید: 32