اهمیت نکوص

نکوص آیات و عبارات یکی از مسائل مهم در مهندسی تلاوت و مدولاسیون تلحینی است.


تعداد بازدید: 66