اولین شرط کیفی در اجرای ردیف ها

اولین شرط کیفی در اجرای ردیف ها، صحت و سلامت اجرای آن است


تعداد بازدید: 118