ایجاد تحرک تنغیمی در تلاوت

ایجاد تحرک تنغیمی تلاوت نیازمند بهره گیری از سبک و شیوه تنغیمی متحرک و استفاده بیشتر از تحریرها است.


تعداد بازدید: 72