تشریح مختصر ارکان ترتیل در تلاوت رسول اکرم (ص)

محمد کاکاوند

تشریح مختصر ارکان ترتیل در تلاوت رسول اکرم (ص)

مطرح شده در جلسه 17 مهرماه 1394 مجمع قاریان قرآن کریم


تعداد بازدید: 344