تعریف انعطاف

انعطاف یعنی قدرت انتقال از یک صدا به صدایی دیگر. انتقال صدا می تواند به صور مختلف انجام شود. گاه به صورت اکتاو، گاه به صورت گزش، گاه همراه باتحریر، گاه به صورت فواصل نیم پرده ای و ….


تعداد بازدید: 525