تعریف تِــم

اجرای یک آهنگ یا ملودی در چندین شکل و فرم (چهره) مختلف را تـِـم می گویند.


تعداد بازدید: 154