تعریف ملودی یا نغمه

به تعداد نت های متوالی که به صورت پشت سر هم و بر اساس یک منطق موسیقایی اجرای می شود ملودی می گویند.


تعداد بازدید: 89