تلاوت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی – ۲۰ اردیبهشت ۹۶

http://s8.picofile.com/file/8315289484/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7_%DB%B1%DB%B2_%DB%B2%DB%B7_%DB%B0%DB%B9_%DB%B5%DB%B8_%DB%B2%DB%B2.jpg

*****

http://s8.picofile.com/file/8315289500/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7_%DB%B1%DB%B2_%DB%B2%DB%B7_%DB%B0%DB%B9_%DB%B5%DB%B8_%DB%B4%DB%B7.jpg

*****

http://s8.picofile.com/file/8315289518/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7_%DB%B1%DB%B2_%DB%B2%DB%B7_%DB%B0%DB%B9_%DB%B5%DB%B9_%DB%B0%DB%B5.jpg

*****

http://s8.picofile.com/file/8315289542/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7_%DB%B1%DB%B2_%DB%B2%DB%B7_%DB%B0%DB%B9_%DB%B5%DB%B9_%DB%B2%DB%B3.jpg

*****

http://s8.picofile.com/file/8315289576/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7_%DB%B1%DB%B2_%DB%B2%DB%B7_%DB%B0%DB%B9_%DB%B5%DB%B9_%DB%B4%DB%B2.jpg

*****

http://s8.picofile.com/file/8315289584/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7_%DB%B1%DB%B2_%DB%B2%DB%B7_%DB%B0%DB%B9_%DB%B5%DB%B9_%DB%B5%DB%B8.jpg

*****


تعداد بازدید: 162