تلاوت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی – ۲۹ آذر ۹۶

http://s8.picofile.com/file/8315289384/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7_%DB%B1%DB%B2_%DB%B2%DB%B7_%DB%B0%DB%B9_%DB%B5%DB%B5_%DB%B4%DB%B8.jpg

*****

http://s9.picofile.com/file/8315289400/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7_%DB%B1%DB%B2_%DB%B2%DB%B7_%DB%B0%DB%B9_%DB%B5%DB%B6_%DB%B2%DB%B7.jpg

*****

http://s9.picofile.com/file/8315289426/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7_%DB%B1%DB%B2_%DB%B2%DB%B7_%DB%B0%DB%B9_%DB%B5%DB%B6_%DB%B4%DB%B5.jpg

*****

http://s9.picofile.com/file/8315289442/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7_%DB%B1%DB%B2_%DB%B2%DB%B7_%DB%B0%DB%B9_%DB%B5%DB%B7_%DB%B0%DB%B3.jpg

*****

http://s8.picofile.com/file/8315289468/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7_%DB%B1%DB%B2_%DB%B2%DB%B7_%DB%B0%DB%B9_%DB%B5%DB%B7_%DB%B2%DB%B7.jpg

*****


تعداد بازدید: 310