تلاوت ناقص

اجرای اوج و بم در تلاوت هنرمندانه لازم و ضروری است و تلاوت بدون اوج و بم، تلاوت ناقص محسوب می شود.


تعداد بازدید: 31