تنافر لحنی یا صدای نشاذ

 

تنافر لحنی به معنی عدم وجود رابطه منطقی و موسیقایی بین چند صدا در کنار یکدیگر می باشد. این مسئله با عنوان صدای نشاذ نیز شناخته می شوند.

محمد کاکاوند


تعداد بازدید: 561