توجه به ظرفیت تنغیمی حروف در اجرای قطعات اوج

 

توجه به ظرفیت تنغیمی حروف در اجرای قطعات اوج بسیار مهم می باشد. بالا رفتن و منتقل شدن به درجات اوج در موارد غنه، اخفاء و حروفی که از نظر ظرفیت تنغیمی در درجه پایین قرار دارند و به اصطلاح بسته هستند باعث افت جذابیت و کیفیت لحن می شود.

محمد کاکاوند


تعداد بازدید: 560