توجه به کندی و تندی تلاوت برای تقلید

کندی و تندی سرعت تلاوت در گاهی اوقات به علت جوانی یا کهولت سن یا کاهش توانایی صدا و انعطاف صدا است لذا هر تلاوتی را نمی توان برای تقلید برای شکل گیری قالب لحنی تلاوت معرفی کرد.


تعداد بازدید: 72