توضیحاتی در خصوص ارکان تلاوت و تقسیمات مربوطه

توضیحاتی در خصوص ارکان تلاوت و تقسیمات مربوطه

 

مطرح شده در جلسه ۱۵ دی ماه ۱۳۹۶ مجمع قاریان قرآن کریم


تعداد بازدید: 178