توضیحاتی در خصوص تحریرها – درس جلسه 23 آبان 93 مجمع قاریان قرآن کریم

محمد کاکاوند

توضیحاتی در خصوص تحریرها

 

مطرح شده در جلسه 23 آبان ماه جلسه مجمع قاریان قرآن کریم

جلسه هفتگی محمد کاکاوند

سایت جلسه: WWW.Jalase-majma.ir


تعداد بازدید: 371