توضیحاتی در خصوص تقسیم بندی سبک های تلاوت

محمد کاکاوند

توضیحاتی در خصوص تقسیم بندی سبک های تلاوت

مطرح شده در جلسه 2 مرداد ماه 94 مجمع قاریان قرآن کریم و در پاسخ به سؤال یکی از حاضرین در جلسه


تعداد بازدید: 429