توضیحات استاد موسوی بلده درباره مد تعظیم و مد تبرئه

مد تعظیم و تبرئه برای قاریانی که به روایت حفص از عاصم از طرق مشهور و متداول مثل شاطبیه می خوانند یعنی‌ مانند من و شما، کاربردی ندارد لذا صرفا جهت فراگیری و افزایش اطلاعات قاریان در کتب تجوید ذکر شده است.
مد تعظیم در مد منفصل لا اله الا الله هست که از طریق هُذَلیّ نقل شده که طریقی غیر مشهور است و تمام مدهای منفصل را به قصر آورده حالا اینجا را چهار حرکت می کشد جهت تعظیم وحدانیت الله مقدار کشش توسط ۴ حرکت.
مد تبرئه در لا ی نفی هست مثل لاجرم لاشیة لا ريب لا مردّ … البته به قرائت حمزه کوفی مقدار کشش توسط ۴ حرکت.


تعداد بازدید: 251