توضیحی در خصوص فن تعریج در تلحین

متمایل شدن ملودی به سمت جنسی دیگر را فن تعریج می گویند. برای مثال استاد منشاوی در اجرای صبا، در انتها وارد بیات می شود و یا استاد غلوش در بیات حسینی وارد راست می شوند و مدل خاصی را برای خود مطرح کرده اند. لذا مدلی که ایشان و سایر قراء اجرا می کنند نمونه ای از فن تعریج می باشد.


تعداد بازدید: 66