توضیحی در مورد فن طباق

استفاده از فن طباق یا طبقاتی یکی از فنون جذاب و مهارتی در لحن می باشد. در اجرای فن طباق، صدا از یک درجه به درجه اکتاو پایین و بعد بالا منتقل می شود. در فن طباق نیز صدا نباید در اکتاو بالا و پایین با تغییر طنین و فالش لحنی صوتی همراه باشد.


تعداد بازدید: 760