توضیحی مختصر در خصوص روش اوج گیری استاد عبدالباسط

ردیف لحنی استاد عبدالباسط به روش اکتاوی می باشد. ایشان پس استقرار بر روی درجه اکتاو، از نغمه دوگاه (اکتاو دوگاه) استفاده نموده و سپس بیات نوا را اجرا می کنند که ۴ درجه صدای خویش را به بالا منتقل می نمایند. پس از استقرار بر روی درجه ۱۱ صدای خویش دوباره مدولاسیون کرده و وارد درجه ۱۵ صدای خویش می شوند. معمولاً در این انتقال، از بیات کرد یا بیات حسینی و … استفاده کرده و به آن درجه منتقل می شوند. با استقرار بر روی درجه ۱۵ صدای خویش از قرار نغمات مانند صبا، بیات، راست و … استفاده کرده و برای انتقال به حرکت دوم مقام یا همان جواب اصطلاحی، از بم صدای خویش استفاده می کنند. در قطعاتی که ایشان جواب مقامات را اجرا نموده اند، یا از ابتدای تلاوت پایین تر شروع نموده اند و یا یکی از مدولاسیون هایی که باعث ارتقاء صدای ایشان به درجات بالاتر می شود را حذف نموده اند لذا می توانند جواب مقامات را مانند صبا، راست و … اجرا نمایند.


تعداد بازدید: 513