توضیحی مختصر در خصوص فن وقف در تلاوت

توضیحی مختصر در خصوص فن وقف در تلاوت

مطرح شده در جلسه ۱۸ خرداد مجمع قاریان قرآن کریم


تعداد بازدید: 181