توضیحی کوتاه در خصوص خلق معنی

هرچقدر سطح سواد قرآنی و معرفتی نسبت به مفاهیم آیات قرآن بیشتر شود، نگاه و کیفیت قرائت آیات نیز تغییر می کند. لذا خلق معنی در تلاوت به معنی تغییر نوع نگاه و نگاه به مفاهیم آیات از منظری دیگر است. خلق معنا نیازمند شناخت زبان قرآن و اطلاعات تفسیری و معرفتی می باشد.


تعداد بازدید: 28