جلسات آموزش قرائت آقای حمید شیخ زاده

جلسه آموزش عمومی قرائت قرآن حمید شیخ‌زاده، قاری ممتاز کشورمان در شهریار در قالب جلسات خانگی و همچنین به میزبانی مسجد شهرک شهید کلهر برگزار می‌شود.
این جلسات در قالب جلسات خانگی در سه محل برگزار می‌شود. اولی جنب پاساژ مفید، ستارخان، پنج‌شنبه‌ها از ساعت ۱۳ تا ۱۴:۳۰ ویژه نوجوانان، دیگری در شهریار روزهای شنبه از ساعت ۱۹ تا ۲۰ و همچنین جلسه‌ای در مسجد جامع باباسلمان جاده شهریار، تهران، شهرک شهید کلهر برگزار می‌شود.
این جلسات طی ایام سال به طور ثابت برگزار می‌شود و به آموزش فنون تجوید، قرائت قرآن و صوت ولحن و مفاهیم و تفسیر اختصاص دارد.
یادآور می‌شود، جلسه این مدرس قرآن در مسجد جامع امام صادق(ع) اندیشه، فاز یک تعطیل شد. دلیل این تعطیلی تقاضای دریافت شهریه از اعضا و عدم قبول از سوی آنها ذکر شده است.


تعداد بازدید: 60