خصوب النغم

یکی از اصول مهم بکارگیری ردیف های لحنی در تلاوت، توجه و رعایت اصل خصوب فی النغم می باشد. خصوب فی النغم اشاره به اشباع لحنی و صوتی ردیف موسیقایی دارد.


تعداد بازدید: 39