خیشومی کردن مفرط صدا عامل تغییر در طابع صدا

خیشومی کردن مفرط صدا باعث ایجاد تغییر در طابع صدا خواهد شد. این مورد از موارد منفی در صوت و بخش طنین نیز می باشد.


تعداد بازدید: 573