داوری در دومین دوره مسابقات قرآن کریم شرکت ملی صنایع پتروشیمی

http://s5.picofile.com/file/8145945650/%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_3_.JPG

جهت مشاهده سایر تصاویر کلیک کنید …

http://s5.picofile.com/file/8145945618/%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_1_.JPG

*****

http://s5.picofile.com/file/8145945634/%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_2_.JPG

*****

http://s5.picofile.com/file/8145945650/%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_3_.JPG

*****

http://s5.picofile.com/file/8145945684/%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_4_.JPG

*****

http://s5.picofile.com/file/8145945718/%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_5_.JPG

*****

http://s5.picofile.com/file/8145945784/%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_6_.JPG

*****

http://s5.picofile.com/file/8145945818/%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_7_.JPG

*****

http://s5.picofile.com/file/8145945884/%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_8_.JPG

*****


تعداد بازدید: 1,279