داوری مسابقات قرآن کریم دانش آموزی

محمد کاکاوند

مسابقات منطقه ای قرآن کریم دانش آموزی روز پنج شنبه 25 دی ماه از ساعت 8 الی ۱2 در تهران برگزار می شود. در این دوره از مسابقات، محمد کاکاوند در رشته لحن به داوری خواهد پرداخت. قابل ذکر است که این مسابقات در رشته حفظ قرآن کریم برگزار خواهد شد.

م. صادقی مدیر سایت


تعداد بازدید: 1,033