داوری مرحله مقدماتی مسابقات کشوری قرآن کریم شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

به همت دارالقرآن الکریم شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، مرحله مقدماتی مسابقات کشوری این شرکت در رشته های اذان، قرائت تحقیق، ترتیل و حفظ و اذان طی روزهای 11 و 12 خرداد ماه در محل این شرکت در تهران برگزار خواهد شد. در این دوره از مسابقات محمدکاکاوند در رشته لحن به داوری خواهد پرداخت. تصاویر و خبرهای تکمیلی نیز به زودی در سایت قرار خواهد گرفت.

 

م. صادقی مدیر سایت


تعداد بازدید: 363