داوری مسابقات کشوری قرآن سازمان ثبت و احوال

محمد کاکاوند

مسابقات کشوری قرآن کریم سازمان ثبت و احوال کشور روز شنبه 27 دی ماه از ساعت 9 الی 14 در سازمان ثبت و احوال استان تهران برگزار می شود. در این دوره از مسابقات، محمد کاکاوند در رشته لحن به داوری خواهد پرداخت. قابل ذکر است که این مسابقات در رشته های قرائت تحقیق، ترتیل و حفظ برگزار خواهد شد.

م. صادقی مدیر سایت


تعداد بازدید: 422