درجات مناسب صوتی برای اجرای ردیف بیات بیات

برای اجرای ردیف بیات بیات باید از درجات G  (sol) یا حداکثر A (La) شروع کرد. معمولاً با درجه La کمی صدا بالاتر می افتد ولی با درجه Sol  قاری راحت تر خواهد بود.


تعداد بازدید: 752