درسنامه آموزش صوت و لحن – درس 11 – آشنایی با نقش اندام های دهان و تأثیر آن بر فرایند صوت

محمد کاکاوند

فایل صوتی درسنامه آموزش صوت و لحن – درس 11 –

آشنایی با وظایف و نقش اندام های دهان و تأثیر اندام های دهان بر فرایند صوت

1 – همانطور که قیفی بودن بلندگوها در تقویت صدا اثر مستقیم دارد، حالت قیفی بودن دهان نیز در تقویت صدا اثر مستقیم می گذارد.

2 – برای ایجاد، انتقال و تلفظ حروف و آواها، بعضی از اندام های دهان، متحرک و بعضی نیز ثابت هستند.

اندام های متحرک دهان شامل: زبان، زبان کوچک، فک پایین، نرم کام و لب ها می باشد.

3 – اندام های ثابت دهان نیز شامل : دندان ها، لثه ها، سخت کام و فک بالا می باشد.

*****************************************

زبان سه وظیفه مهم دارد:

1 – هل دادن غذا به زیر دندان ها

2 – حس چشایی و تشخیص مزه ها

3 – کمک به بلع غذا و هل دادن آن به داخل مری

*****************************************

فک پایین:

فک پایین با حرکت خود در فرایند نطق شرکت می کند و سرعت و حرکت آن نیز تابع دستورات عصبی از مغز       است. با حرکت فک، شکل تلفظ حروف مطلوب تر خواهد شد.

(در صورت عدم حرکت فک، تلفظ حروف توسط انسان مقدور نخواهد بود)

نقش فک و حرکت فک در اخفاءها بیشتر مشاهده می شود و نقش مستقیم دارد.

*****************************************

لب ها:

1 – لب ها توسط عضلات مختلفی به حرکت در می آیند و در جهات مختلف نیز حرکت می کنند. از حرکت لب ها، حروف مختلفی تلفظ می گردند. برای مثال حروف، میم – واو – باء – فاء و …

2 – حرکت لب ها در طنین و تولید حروف نقش مستقیم دارد.

3 – باز بودن، بسته بودن و جمع بودن لب ها در ادا و شکل حروف تأثیر مستقیم دارد. با باز بودن لب ها، الف قابل ادا شدن است. با جمع شدن لب ها حرف او و با حالت عمودی، حرف ای قابل ادا شدن است و در صورت تغییر در هر کدام از موارد مذکور، شکل حرف به طور کلی تغییر کرده و چیز دیگری خواهد شد.

*****************************************

دندانها:

حفظ سلامت دندانها به جهت تلفظ صحیح حروف و داشتن صدای مطلوب لازم و ضروری می باشد.

*****************************************

 سقف دهان:

سقف دهان از سه بخش تشکیل شده است:    قسمت سخت و استخوانی

                                                            نرم کام (انتهای سخت کام)

                                                            زبان کوچک یا لهات

 زبان کوچک در ادای بعضی از حروف مانند خاء، قاف، کاف اثرگذار است و بدون آن قابل اجرا نیست. زبان کوچک، حفره بینی را از داخل دهان مسدود کرده و موجب عدم ورود آب و غذا به داخل بینی می شود.

*****************************************

زبان:

1 – زبان مهمترین بخش از اعضاء دهان است و نقش بسیار مهمی در ادای تعداد زیادی از حروف دارد. زبان مهمترین اندام بخش دستگاه تکلم و نطق انسان نیز می باشد.

 2 – بخش های مختلف زبان، همگی در ادای حروف نقش مستقیم دارند. جلوی زبان (مقدمه اللسان) ، کناره ها، میانه و انتهای زبان همگی در ادای حروف نقش مستقیم دارند.

3 – افرادی که دچار بیماری های عصبی بوده و دچار لکنت زبان می شوند، باید با مراجعه به پزشکان مربوطه این مشکل را کمتر کرده و یا برطرف نمایند.

*****************************************

تصاویر و فیلم های ارائه شده

http://s5.picofile.com/file/8170916876/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86.jpg

=

http://s5.picofile.com/file/8170916750/%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D9%82%D9%81_%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%86.jpg

=

http://s5.picofile.com/file/8170916842/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%B1%DA%A9_%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%86.jpg

=

http://s5.picofile.com/file/8170916792/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA_%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%86.jpg

=

حرکت فک پایین – فیلم

حرکت لب ها – فیلم

 

مطرح شده در جلسه ۲4 بهمن ماه ۱۳۹۳

جلسه مجمع قاریان قرآن کریم (جلسه محمد کاکاوند)

سایت جلسه: WWW.Jalase-majma.ir


تعداد بازدید: 933