درسنامه صوت و لحن – درس 10 – آشنایی با ویژگی های حنجره و دهان

محمد کاکاوند

فایل صوتی درسنامه صوت و لحن – درس 10 – آشنایی با ویژگی های حنجره و دهان

حنجره دارای ویژگی های مختلفی است که اشاره می گردد:

 1 – ابزار و وسیله تولید صوت می باشد. تنها وسیله تولید صوت در دستگاه صوتی انسان، حنجره است.

2 – حنجره یک ساز غضروفی است.

3 – شدت و قوت صدا و تنفس با عملکرد حنجره تنظیم می شود.

4 – نفس، نیروی محرکه دستگاه صوتی حنجره می باشد. حرکت نفس از پایین به بالا بوده و موجب حرکت طناب های صوتی می شود.

5 – ایجاد اصوات مجهوره به رسیدن فرمان های عصبی بستگی دارد.

6 – تولید صداهای مجهوره امری ارادی است یعنی خواننده باید برای تولید صدای مجهوره اراده کند.

7 – هر چقدر تعداد ارتعاشات صوتی بیشتر باشد ارتفاع صدا بیشتر شده و صدا زیرتر می شود. مانند انتقال صدا از صدای بم به صدای زیر در یک اکتاو.

8 – هر چقدر تعداد ارتعاشات صوتی کمتر شود، ارتفاع صدا کمتر و صدا بم تر خواهد شد.

9 – کلفتی و نازکی صدا غیر از زیر و بم بودن صدا است و ارتباطی به ارتعاشات طناب های صوتی ندارد. این مسئله به طول طناب های صوتی بستگی دارد. برای مثال اجرای یک نت توسط چند نفر و مقایسه صدای آنها

10 – عامل تقویت و شدت صدا، فشار نفس است و نه اندازه و طول نفس.

11 – محل شکل گیری طنین (رنین، رنگ، تمبر) در حنجره بوده و طناب های صوتی نقش اساسی در تولید آن دارند. شکل طناب های صوتی نیز در طنین صدا تأثیر مستقیم می گذارد. در طنین، فضاهای زیر اثر مستقیم می گذارند:

اندازه طناب های صوتی

شکل طناب ها

فضای حنجره

گلو

سیتوس ها

بینی

شش ها

دهان

12 – صوتی که از حنجره خارج می شود را صدای خام یا صوت البدائی می گویند و صدایی است غیر لحنی. صدای خام نیاز به پردازش لحنی و برنامه لحنی دارد تا زیبا شنیده شود. با استفاده از مدل های لحنی باید صدای خام را برنامه دار کرد.

13 – طول حنجره در مردان 44 میلیمتر و در زنان تا حدود 36 میلیمتر می باشد.

14 – قطر عرضی حنجره در مردان تا 43 میلیمتر و در زنان تا حدود 41 میلیمتر می باشد.

15 – قطر قدّامی خلفی حنجره در مردان تا حدود 36 میلیمتر و در زنان در حدود 26 میلیمتر می باشد.

16 – مواد اضافی در شش ها (خلط) از حنجره خارج می شود.

17 – هوای مرطوب و تمیز، بهترین ماده اولیه برای حنجره و طناب های صوتی می باشد.

 دهان و دستگاه تکلم:

1 – به دستگاه و سیستم تکلم، در عربی، الجهاز النطقی گفته می شود.

2 – یکی از دستگاه های مهم در سیستم صوتی انسان، سیستم تکلم می باشد که نقش بسیار مهمی در تولید حروف و الفاظ را دارد. این دستگاه عملیات تکلم را برای انسان مهیا می کند.

دهان

1 – دهان از بخش های بسیار مهم در سیستم تکلم انسان است و بخش زیادی از اندام های تکلم و نطق را در خود جای داده است.

2 – دهان از دو حیث دارای نقش بسیار مهمی می باشد:

الف): جزئی از دستگاه تنفسی انسان است که هوا را از خود عبور می دهد

ب): جزئی از دسگاه تکلم است زیرا موجب تکلم و حرف زدن انسان می شود

3 – دهان مهمرین بخش دستگاه تکلم است که در صورت عدم وجود، تکلم و نطق برای انسان غیر ممکن خواهد بود.

4 – دستگاه تکلم از سه بخش تشکیل شده است:

الف): اندام های صوتی

ب): دستگاه صوتی

ج): دستگاه تنفسی

5 – اعضاء دهان :

زبان کوچک

لثه ها

دندان ها

عصب ها

چشمه ها

نرم کام

سخت کام

لب ها

زبان

شریان ها

پرزها

فک ها

عضله ها

وریدها

چین ها

شکن ها

6 – ویژگی های دهان:

الف): راه عبور هوا

ب): راه عبور صدا

ج): راه خروج اصوات

د): راه ورود غذا

7 – در دهان مخرج سه حرف ءا – ای – او قرار دارد ولی محل تولید آنها در حنجره است. اگر دهان بسته شود صدای حنجره از بینی خارج می شود ولی دیگر الف نخواهد بود و صدا تبدیل به صدای هوووم خواهد شد. خواندن با دهان نیمه بسته موجب ورود صدا به فضای بینی خواهد شد.

8 – در تولید حرف، مشارکت 2 یا چند بخش در دهان قطعی است. مانند تولید حرف فاء – واو – باء – طاء و ….

* برای مثال برای تولید حرف طاء بخش های زبان، لثه، کام بالا، دندانها ضروری و لازم است.

*****

http://s4.picofile.com/file/8164471218/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%DA%A9%D9%84%D9%85.jpg

*****

http://s4.picofile.com/file/8164471268/%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%86_1_.jpg

*****

http://s5.picofile.com/file/8164471284/%D8%AD%D8%B1%D9%81_%D8%B7%D8%A7%D8%A1.jpg

*****

http://s4.picofile.com/file/8164471334/%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%86_2_.jpg

*****

http://s5.picofile.com/file/8164471350/%D8%AD%D8%B1%D9%81_%D9%88%D8%A7%D9%88.jpg

*****

مطرح شده در جلسه 26 دی ماه ۱۳۹۳

جلسه مجمع قاریان قرآن کریم (جلسه محمد کاکاوند)

سایت جلسه: WWW.Jalase-majma.ir

 


تعداد بازدید: 941