درس های تلاوت در جلسه استاد سید محسن موسوی بلده

تلاوت اول (آیه48 سوره انبیاء)

در کلمه‌ی «مُنْکِرون» حرف کاف را فارسی نگویید.(آیه 50)

حرف «عین» و «حاء» را درشت تلفظ نکنید. «عین» در کلمه‌ی «عالِمین» (آیه )51 را فشار می‌آورید و شدت می‌دهید. حرف عین را نرم ادا کنید. در مخرج خودش نرم ادا کنید.

(آیه 53) در عبارت «ما هذه التماثیلُ» کلمه ی «ما»، مای استفهام است. «مای» موصوله را پایین قرائت می‌کنیم و «مای» نافیه را بالا می‌خوانیم تا بر آن تأکید کنیم. »مای» استفهام هم مانند «مای» نافیه می‌باشد و باید بالا بگیریم.

 


تعداد بازدید: 413