دو مرحله رسیدن به تفصیل نغمی

برای رسیدن به مرحله تفصیل نغمی باید دو مرحله زیر را قاری طی نماید:

الف): داشتن یک ردیف لحنی ثابت و ملزم بودن به اجرای همیشگی یک ردیف. مانند اکثر تلاوت های استاد منشاوی. قاری باید ردیفی را که استفاده می کند را به مرحله تثبیت برساند و آن را برای خود ملکه کند.

ب): کسب مهارت های صوتی و لحنی و افزایش این مهارت ها.


تعداد بازدید: 370