دو هدف اصلی استفاده از دست در تلاوت

استفاده از دست در تلاوت باید با اهداف خطابی و مدیریت صوت باشد. شما می توانید برای آشنایی بیشتر در خصوص نحوه استفاده از دست در تلاوت به بخس مقالات محمد کاکاوند در سایت قرآنی شفا مراجعه کنید.

 


تعداد بازدید: 390