راه تقویت و فراگیری سلیقه و ذوق هنری

برای تقویت و فراگیری سلیقه و ذوق هنری، لازم است بر اساس موضوعات فنی، تلاوت قاریان متذوق را استماع کرد.


تعداد بازدید: 149