سه نکته در مورد طول نفس

افزایش طول نفس در تلاوت به عوامل مختلفی بستگی دارد. مهمترین عوامل آن به شرح ذیل است:

الف): تنفس صحیح دیافراگمی

ب): سرعت تلاوت

ج): کیفیت رهش و ادای حروف


تعداد بازدید: 316