سه نکته مهم تونالیته صحیح صوت

برای قرار گرفتن صدا در جای مطلوب خود باید حداقل سه کار مهم انجام داد:

الف): تعیین ارتفاع صدا

ب): درجه مناسب صوتی شروع تلاوت – درجه رکوز تلاوت باید در تونالیته صدا باشد

ج): استفاده از ردیف لحنی مطابق با ارتفاع صدا – استاد و راهنمایی که ردیف لحنی معرفی می کند لازم است نسبت به مدولاسیون های نغمی در تلاوت شناخت داشته باشد.


تعداد بازدید: 332